Chính sách thành viên

CHÍNH SÁCH GOMEAT
Áp dụng tích điểm tự động trên hệ thống với mọi kênh bán hàng
Tích điểm tự động theo tỷ lệ quy đổi như sau:
10.000 đ = 1 điểm
1 điểm = ưu đãi 100đ  
 
Quý khách hàng mua tích lũy đạt:
5 triệu: Hạng Đồng: được giảm thêm 2%.
10 triệu: Hạng Bạc: được giảm thêm 5%.
20 triệu: Hạng Vàng: được giảm thêm 10%.
Chính sách liên quan